กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัลภา จำนงค์ไว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

Mr.Besong Oben Robert Ebot
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ ชั้น อนุบาล2-ป.6

นายณัฐชนน มานะกิจ
ครูอัตรจ้างภาษาจีน ชั้น อนุบาล2-ป.6