กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววัลภา จำนงค์ไว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

Mr.Besong Oben Robert Ebot
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ ชั้น อนุบาล2-ป.6

นายณัฐชนน มานะกิจ
ครูอัตรจ้างภาษาจีน ชั้น อนุบาล2-ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2