กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววัลภา จำนงค์ไว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0819479524
อีเมล์ : chamnongwai@gmail.com

นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0899711296
อีเมล์ : phraewnapha2529@gmail.com

Mr.Besong Oben Robert Ebot
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ ชั้น อนุบาล2-ป.6
เบอร์โทร : 0983607602

นายณัฐชนน มานะกิจ
ครูอัตรจ้างภาษาจีน ชั้น อนุบาล2-ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0801305816
อีเมล์ : nutchanon.manakit@gmail.com