กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา บุญรอดคุ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0899711296
อีเมล์ : phraewnapha2529@gmail.com

Mr.Besong Oben Robert Ebot
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ ชั้น อนุบาล2-ป.6
เบอร์โทร : 0983607602

นายณัฐชนน มานะกิจ
ครูอัตรจ้างภาษาจีน ชั้น อนุบาล2-ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0801305816
อีเมล์ : nutchanon.manakit@gmail.com

นางสาวกานติมา พิมพ์ภักดี
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1