มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัดหนัง
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัดหนัง พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.88 KB
รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนัง
รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB