เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงสถาบันโรงเรียนวัดหนัง
มาร์ช
ชมพูขาวพราวสง่าน่าดู   สีแห่งเรางามหรูจีรัง   
เป็นมิ่งขวัญของเราชาววัดหนัง   โด่งดังชื่อเสียงเกรียงไกร
ภูมิใจนักเรารักยิ่งจริงจัง   สูงส่งในความหวังอำไพ
ไปแห่งไหนแม้ไกลจดจำไว้    มิจางใจเราใกล้กันสัมพันธ์คงอยู่
เกียรติเราจารึกก้องลือไกล   เราต่างภูมิใจรำลึกในพระคุณของครู
ท่านสร้างเรามาให้พัฒนาเรียนรู้  ขอกราบคุณครูด้วยซึ้งใจเรา
เราวัดหนังจงรักร่วมรวมใจ   ถึงจะอยู่แห่งไหนนานเนา
จงอย่าลืมสีเราชมพูขาว    สายเลือดเราความสัมพันธ์นิรันดร

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB