ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.49 KB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดหนัง ปีงบฯ 2566 ด้วยวิธี e-bidding
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 560.18 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดหนัง ปีงบฯ 2566 ด้วยวิธี e-bidding
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337.61 KB