กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0823284335
อีเมล์ : rinnapa2522@gamil.com

นายกฤษฎา วัฒนศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1