กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0988319810
อีเมล์ : tadatip1729@gamil.com

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0971709805
อีเมล์ : wasitmanmetalblood@gmail.com