หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 854.29 KB
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนสพฐ62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 944.26 KB
การประเมินผลการพัฒนางานบุคลากร กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.28 KB
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์และวธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว 17 ปี 52)
การพัฒนาบุคลากร  หลักเกณฑ์และวธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว 17 ปี 52)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.43 KB
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว 21 ปี 60)
การพัฒนาบุคลากร  หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว 21 ปี 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การสรรหาบริหารอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การสรรหาบริหารอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB