พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
"พระพุทธมงคลวิมลรังสี"
    พระพุทธรูปประจำโรงเรียนวัดหนัง