เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Po
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 402.84 KB
เจตจำนงสุจริตและการไม่รับของขวัญเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานโรงเรียนวัดหนัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.9 KB
ประกาศเจตจำนงสุจริตและการไม่รับของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานโรงเรียนวัดหนัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565