รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน

ข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB