รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.07 MB