แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนวัดหนัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.46 KB
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนวัดหนัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.21 KB
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.14 KB
หนังสือร้องเรียนการทุจริต โรงเรียนวัดหนัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.4 KB