จดหมายข่าวชาว ส.ว.น.
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 57/2565 ทุนนิธิการศึกษา วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (อ่าน 5) 25 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 57/2565 การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (อ่าน 13) 21 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 56/2565 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 21) 18 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 55/2565 กิจกรรม Math & English day camp (อ่าน 21) 18 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 54/2565 กิจกรรมเข้าค่าย Day camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1-3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 18 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 53/2565 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 33) 09 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 52/2565 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (อ่าน 37) 08 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 51/2565 โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน สพฐ. ศธ. (อ่าน 34) 08 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 50/2565 รางวัล "ครูดีศรีประถมกรุงเทพ" พ.ศ.2565 (อ่าน 27) 08 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 49/2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อนุบาล 1-3 ป.1-2 และการศึกษาพิเศษ) (อ่าน 25) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 48/2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.3-6) (อ่าน 23) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 47/2565 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มกรุงธนบุรี ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 20) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 46/2565 กิจกรรม MILO School Development Program (อ่าน 28) 31 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 45/2565 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 23) 31 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 44/2565 บริการตัดผมนักเรียนชาย (อ่าน 23) 31 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 43/2565 โครงการคอนเน็กซ์อีดี กรณีศึกษาโครงการนวัตกรรมแผนพัฒนาโรงเรียน 4.0 (อ่าน 29) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 42/2565 การตรวจเยี่ยมโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน (อ่าน 32) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 41/2565 โรงเรียนวัดหนังรับรางวัลและเกียรติบัตรโครงการพัฒนาระบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 32) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 40/2565 การเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding "Coding Achievement Awards" ในรูปแบบ Plugged และ Unplugged ภาคกลาง และภาคตะวันออก (อ่าน 30) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 39/2565 อบรมการพัฒนาห้องเรียนแห่งความสุขโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 30) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 38/2565 สพป.กทม. นิเทศ กำกับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน (อ่าน 29) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 37/2565 ห้องสมุดสุดหรรษา สร้างปัญญาด้วยวิทย์ ผูกมิตรด้วยอาเซียน เรียนรู้จากภูมิปัญญา ปลอดยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 23) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 36/2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 26) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 35/2565 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา (ITA Online) (อ่าน 36) 15 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 34/2565 วันแม่แห่งชาติ 2565 (อ่าน 32) 14 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 33/2565 โครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษ (MOE Safety center) (อ่าน 27) 08 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 32/2565 โรงเรียนวัดหนังเข้ารับการประเมิน IQA AWARD จาก สพป.กทม. (อ่าน 29) 08 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 31/2565 พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 45) 28 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 30/2565 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มกรุงธนบุรี ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 42) 27 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 29/2565 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 35) 26 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 28/2565 การอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศของ สพป.กทม. (อ่าน 37) 25 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 27/2565 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (อ่าน 40) 21 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 26/2565 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 41) 19 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 25/2565 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 40) 14 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 24/2565 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 42) 14 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 23/2565 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 40) 12 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 22/2565 ทุนการศึกษาวัดเพลง (อ่าน 48) 07 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 21/2565 การควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (อ่าน 46) 07 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 20/2565 บริการตัดผมนักเรียนชาย (อ่าน 41) 07 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 19/2565 ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลนครธน (อ่าน 59) 02 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 20/2565 บริการตัดผมนักเรียนชาย (อ่าน 53) 02 ก.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 18/2565 ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 57) 30 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 17/2565 โครงการ สพฐ. รักการอ่าน แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน (อ่าน 56) 30 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 15/2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต่้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 45) 30 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 16/2565 ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี เขต 1 (อ่าน 49) 30 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 14/2565 การนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเรียนร่วม เรียนรวม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 47) 23 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 13/2565 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 37) 23 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 12/2565 รับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 62) 15 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 11/2565 การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 57) 15 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 10/2565 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มปัญญา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 66) 10 มิ.ย. 65