โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ
ชุดที่ 1 กิจกรรมการทดสอบความรู้สึก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.06 MB
ชุดที่ 2 กิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ชุดที่ 3 กิจกรรมการได้รับกลิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.57 MB
ชุดที่ 4 กิจกรรมการปรุงรส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ชุดที่ 5 กิจกรรมความสูงของฉัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.08 MB
ชุดที่ 6 กิจกรรมลายนิ้วมือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ชุดที่ 7 กิจกรรมโครงกระดูก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ชุดที่ 8 กิจกรรมมือยาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ชุดที่ 9 กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.72 MB
กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง ไข่เค็มแสนอร่อย