รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดหนัง
เลขที่ 200 ซอยวุฒากาศ 42 ถนนวุฒากาศ   แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 024682662 เบอร์แฟกส์ 024767397
Email : watnangschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :