จดหมายข่าวชาว ส.ว.น.
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 86/2565 กิจกรรมตลาดนัดเถ้าแก่น้อย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12) 03 ก.พ. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 85/2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 23) 30 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 84/2565 แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 21) 30 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 83/2565 MOU ส่งเสริมทางวิชาการ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ (อ่าน 18) 30 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 82/2565 วันตรุษจีน ประจำปี 2566 (อ่าน 31) 20 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 81/2565 วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 (อ่าน 32) 19 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 80/2565 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 27) 19 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 79/2565 สพป.กทม. นิเทศ กำกับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน (อ่าน 20) 19 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 78/2565 ขอขอบพระคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ่าน 39) 09 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 77/2565 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 37) 09 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 76/2565 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (อ่าน 34) 09 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 75/2565 ขอขอบพระคุณ คุณสมชัย เย็นพันธุ์ และครอบครัว (อ่าน 36) 09 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 74/2565 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 60) 27 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 73/2565 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (อ่าน 73) 23 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 72/2565 กิจกรรมวัสคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปี 2565 (อ่าน 58) 22 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 71/2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 54) 18 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 70/2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา (อ่าน 60) 14 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 69/2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 102) 03 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 68/2565 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 (อ่าน 97) 03 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 67/2565 การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 86) 03 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 66/2565 ธกส.สนับสนุนงบประมาณโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน (Plus+) (อ่าน 91) 03 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 65/2565 สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 93) 03 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 64/2565 เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 2565 (อ่าน 78) 03 ธ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 63/2565 กิจกรรม Road show ละครรณรงค์หยุดพนันดรีมเรนเจอร์ กู้วิกฤตดาวกบ (อ่าน 118) 14 พ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 62/2565 กฐินพระราชทาน วัดหนังราชวรวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2565 (อ่าน 120) 14 พ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 61/2565 สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 109) 14 พ.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 60/2565 การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 139) 30 ต.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 59/2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ เรื่อง สร้างพลเมืองดีสู่สังคม เพาะบ่มคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ (อ่าน 190) 30 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 58/2565 ทุนนิธิการศึกษา วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (อ่าน 207) 25 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 57/2565 การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (อ่าน 215) 21 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 56/2565 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 199) 18 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 55/2565 กิจกรรม Math & English day camp (อ่าน 221) 18 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 54/2565 กิจกรรมเข้าค่าย Day camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1-3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 287) 18 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 53/2565 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 177) 09 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 52/2565 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (อ่าน 164) 08 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 51/2565 โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน สพฐ. ศธ. (อ่าน 163) 08 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 50/2565 รางวัล "ครูดีศรีประถมกรุงเทพ" พ.ศ.2565 (อ่าน 154) 08 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 49/2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อนุบาล 1-3 ป.1-2 และการศึกษาพิเศษ) (อ่าน 145) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 48/2565 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.3-6) (อ่าน 143) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 47/2565 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มกรุงธนบุรี ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 120) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 46/2565 กิจกรรม MILO School Development Program (อ่าน 128) 31 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 45/2565 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 126) 31 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 44/2565 บริการตัดผมนักเรียนชาย (อ่าน 129) 31 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 43/2565 โครงการคอนเน็กซ์อีดี กรณีศึกษาโครงการนวัตกรรมแผนพัฒนาโรงเรียน 4.0 (อ่าน 139) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 42/2565 การตรวจเยี่ยมโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน (อ่าน 142) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 41/2565 โรงเรียนวัดหนังรับรางวัลและเกียรติบัตรโครงการพัฒนาระบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 142) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 40/2565 การเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding "Coding Achievement Awards" ในรูปแบบ Plugged และ Unplugged ภาคกลาง และภาคตะวันออก (อ่าน 137) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 39/2565 อบรมการพัฒนาห้องเรียนแห่งความสุขโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 148) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 38/2565 สพป.กทม. นิเทศ กำกับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน (อ่าน 135) 24 ส.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 37/2565 ห้องสมุดสุดหรรษา สร้างปัญญาด้วยวิทย์ ผูกมิตรด้วยอาเซียน เรียนรู้จากภูมิปัญญา ปลอดยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 123) 24 ส.ค. 65