รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รุ่งรวิน เปล่งพานิช (อ้อย)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น :
อีเมล์ : rungrawin@avera.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.เอวีร่า จก
ตำแหน่ง : Marketing Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.ศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 02,03 ชั้นที่ 15 เลขที่ 1011 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ส.ค. 2561,09:10 น.   หมายเลขไอพี : 171.99.131.78


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล